Main Album » Prakash Utsav Shri Guru Granth Sahib Ji & Yellow day Celebration. 2019